Solució Global per a Perruqueries i Centres d’Estètica

Gestiona la teva Perruqueria o Centre d'Estètica amb les solucions globals HIOPOS, escalables i adaptades a cada tipus i tamany de negoci. Els diferens productes i dispositius HIOPOS donaran resposta a les necessitats del comerç i ofereixen una solució integrada que millora l'eficiència, optimitza i incrementa els beneficis dels establiments.

Gestiona l’agenda

Administra i visualitza les cites que vas a rebre de manera fàcil, intuïtiva i ràpida. Podràs assignar serveis a una hora, un dia i a un empleat determinat amb el temps necessari per a aquest servei.

Amb HioPOS Cloud podràs visualitzar el calendari per rang diari i per empleat. Podràs assignar una mateixa cita a diferents empleats depenent dels serveis a realitzar.

Organitza els horaris dels teus empleats

Assigna diferents horaris i torns als teus empleats així podràs gestionar de manera àgil les seves futures cites veient la seva jornada laboral.

A més, amb HioPOS Cloud podràs configurar els dies laborables i no laborables de l’establiment, igual que dies festius i excepcions d’empleats, perquè es puguin visualitzar al calendari.

Agrupació d’empleats segons especialitat

Determina a quin grup d’empleats correspon un treballador segons l’especialitat d’aquest, per poder assignar quin treballador realitzarà uns determinats serveis.

Gràcies a aquesta funcionalitat podrem filtrar i visualitzar l’agenda segons el tipus d’empleat.

Crea i personalitza els teus packs

Crea i personalitza els packs que la teva perruqueria ofereix i evita haver de revisar els serveis i la durada d’aquests en cada cita.

Amb HioPOS Cloud podràs seleccionar quins serveis formen el pack i quins dies de la setmana estan disponibles. Afegeix els serveis de la teva base de dades sense necessitat de crear-los de nou.

Venda Suggerida.

Augmenta el tiquet mig a través de la creació de la venda suggerida, que proposa a l'empleat els productes que ha d'oferir als clients una vegada ha finalitzat un servei.

Reserva Cita online

Permet als teus clients amb CitaOnline fer la reserva de tots els serveis que ofereixes des del seu propi Smartphone. Inmediatament rebràs a HioPOS una notificació amb les reserves Online. Envia automàticament la confirmació de la cita per email als teus clients.

Confirmació de cita

Envia la confirmació de cita per email, de forma automàtica, a un client que hagi programat un servei. A més podrà consultar la informació de l’establiment, accedir a la ubicació des de Google Maps i sincronitzar la cita amb Google Calendar o amb el calendari del seu Smartphone.

Amb HioPOS Cloud decrementarà el nombre de cites fallides, augmentaràs el nivell de fidelització dels teus clients i potenciaràs la imatge de professionalitat del negoci.

Assigna cites i consulta l’historial dels teus clients

Fixa clients a una cita de manera ràpida i àgil, per després poder visualitzar des del calendari a qui correspon aquesta cita i també la durada de la mateixa.

Amb HioPOS Cloud podràs accedir al seu historial per veure els serveis anteriors com també quins productes li són emprats habitualment, a més de l’últim empleat que li va atendre.

Existeix l’opció de crear una cita sense necessitat d’assignar-li un client si es tracta que aquest és un client de pas. Aquesta cita serà facturada directament sense haver de calendaritzar-la.

Controla l’estoc dels teus articles

Organitza, planifica i controla l’estoc de la teva empresa amb les nostres eines de gestió del circuit de compres a proveïdors i control d’inventari. Podràs consultar les estadístiques detallades de totes les teves compres, classificades per famílies, articles i molt més. Tindràs a la teva disposició un informe d’auditoria d’estocs amb l’estoc inicial, compres, vendes, minvaments i estoc final de cadascun dels teus articles.

Determina una durada als teus serveis

Amb HioPOS Cloud determina la durada de cada servei que la teva perruqueria ofereix, així podràs controlar quant temps durarà la cita del client i poder organitzar de manera senzilla les cites i els empleats.

A més podràs assignar un grup d’empleats segons especialitat a cada servei..

Integra el pagament amb targeta

Connecta HioPOS Cloud amb la teva PinPad per al cobrament amb targeta. Agilita les vendes i evitar errors manuals al no haver de tornar a teclejar l'import de la venda en el Pinpad.

Tota la informació del teu negoci en temps real

Navega per la informació del teu negoci des de qualsevol lloc i dispositiu, amb un sol clic, gràcies a KPIs, taules, gràfiques i cubs. Amb HioPOS Analytics pots recopilar, analitzar i transformar la informació per a la presa de decisions estratègiques en temps real.

Centralitza tota la informació dels teus establiments amb HIOFFICE.

HIOFFICE Lite és una aplicació web amb la que podràs configurar i gestionar de forma remota i centralitzada un o varis establiments. Rep a temps real totes les vendes i tancaments de caixa de cada punt de venda. Actualitza de forma centralitzada, articles, preus, ofertes i controla l'stock del magatzem. Gestiona les compres del teu negoci d'una forma fàcil i intuïtiva.

Principals funcionalitats

Gestió de clients, proveïdors i empleats

Programació de serveis i durada

Gestió de calendari

Visualització de l’historial i fitxa del client

Assignació de serveis per empleat

Control de vendes pendents assignades a un client

Creació i gestió de Packs

Visualització dels estats de les cites per colors

Assignació d’empleats segons especialitat

Configuració de torns de l’establiment i empleats

Estadística avançada

Gestió centralitzada de diferents punts de venda

Control de l'efectiu

Gestiona l'efectiu del teu negoci

Vincula el teu dispositiu HioPOS Cloud amb CashDro, la caixa que sempre quadra.

-Tancament de caixa instantani i sense desquadraments.

- L'efectiu sempre està segur.

- S'eviten pèrdues desconegudes d'efectiu.

- Rebutja bitllets falsos.

- S'eliminen errors de canvi.

Per a qualsevol aclariment o dubte pots contactar amb nosaltres !